Woodies3D

3D Printed Wooden Accessories

Ruilen en retourneren

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Woodies3D) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk (per post, e- mail of social media) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons (Woodies3D, Hogeweg 93, 8200 Sint-Andries Belgiƫ) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Er zijn een aantal situaties waarbij slechts gedeeltelijke of geen terugbetaling zal toegestaan worden:

  • Producten die niet in originele staat teruggestuurd zijn, beschadigd zijn.
  • Retours waarvan onderdelen tekort zijn.
  • Op maat gemaakte producten.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.